Mateřská škola, Brno - Bieblova

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

S ohledem na závažný epidemiologický stav a po projednání se zřizovatelem – statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-sever bylo rozhodnuto v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů o dočasném přerušení provozu mateřské školy s účinností od 16. března 2020. O dalším vývoji Vás budeme včas informovat.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pokud potřebujete Žádost o ošetřovné pro svého zaměstnavatele,

napište nám na mail msbieblova@centrum.cz

potvrzení bude zasláno na adresu, ze které oznámení přišlo.

Od 2.4.2020 vydáváme též potvrzení pro OSVČ, které dle nového zákona podávají žádost v rámci Výzvy I  na MPO ČR.

.

Děkujeme za spolupráci a přejeme klidné dny ve zdraví

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ŠKOLNÉ

Dle §123 odst. 4 a 5 Školského zákona je v souvislosti s mimořádným opatřením MZ ČR uděleno osvobození od úplaty školného všem rodičům dětí naší mateřské školy od 1.4.2020. Časový rámec se bude odvíjet od doby platnosti mimořádných opatření. Tento krok je pomocí rodinám, které se mohou v důsledku současných událostí ocitnout v nepříznivé ekonomické situaci.

Co se týká úhrady stravného, doporučujeme stravné na duben uhradit, bude tak méně nedorozumění při opětovném otevření. Veškeré platby - školné i stravné - budou zúčtovány, tudíž nedojde k žádné úhradě navíc v rámci školního roku.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

V naléhavých případech nás po dobu uzavření naší školky můžete kontaktovat:

Martina Weinbergerová - 737 348 310

Lenka Školeková - 775 244 144

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

AKTUALITY:

.

vloženo 6.4.2020 - zdroj web Podnikatel.cz

Možná zde najdete odpovědi na své otázky ohledně čerpání "ošetřovného"

- rodičovský příspěvek, souběh pojištění z více zaměstnání, apod.

https://www.podnikatel.cz/clanky/7-praktickych-otazek-k-cerpani-osetrovneho/

.

vloženo 6.4.2020 - zdroj web ÚP ČR a MPSV ČR

Mimořádná okamžitá pomoc - pokud jste se dostali do finančních nesnází

https://www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc-jak-o-ni-zadat

.

vloženo 4.4.2020 - zdroj web MŠMT ČR

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021?fbclid=IwAR1FhT-M2ZqtxwleHOYhhzNKEkS8zCGKFO6p6RwFN1ppoahEx3TSj8cBmWo

.

vloženo 2.4.2020 - zdroj web MŽP ČR

Jak nakládat s odpadem - vše je nyní nutné ukládat do kontejnerů, ne vedle nich

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_20200330_tridit_odpad_smi_jen_zdravi_

rousky_vyhazujte_v_plastovem_obalu/$FILE/SOTPR-nakladani_s_odpady_koronavirus-20200330.pdf

.

vloženo 1.4.2020 - zdroj web MPO ČR

Žádost OSVČ o "ošetřovné"

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

.

vloženo 1.4.2020 - zdroj web ČSSZ

Čerpání "ošetřovného" dne nového zákona

https://www.cssz.cz/-/novy-zakon-nyni-umoznuje-delsi-cerpani-osetrovneho-zvysila-se-i-vekova-hranice-ditete-pro-narok-na-osetrovne

.

vloženo 31.3.2020 - zdroj web ČT 24

Prodloužení opatření do 11.dubna 2020

https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/koronavirus/3069506-vlada-jedna-o-dalsich-opatrenich-ke-koronaviru

.

vloženo 30.3.2020 - zdroj web MMB

Bližší informace k opatřením ve městě Brně

https://www.brno.cz/koronavirus/

.

vloženo 19.3.2020 - zdroj Úřad městské části Brno - sever

Informace o možné pomoci

https://mail.centrum.cz/download.phpmsg_id=00000000a37d00577640035ebde8&idx=

1.2&filename=koronavirus.jpg&r=63.41916956760543

ANKETA

NOVINKY
PŘIHLÁŠENÍ

GALERIE

Grafika a aplikace:  Webové studio ALMEO   |   běží na  redakčním systému WebIdeal