Mateřská škola, Brno - Bieblova

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Důležité upozornění: Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření: www.zapisdoms.brno.cz 

 

V termínu 1. – 30.4.2020 bude elektronické vydání přihlášek na internetové adrese https://zapisdoms.brno.cz/ nebo je možné si přihlášku vyzvednout na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3,  v úřední dny pondělí a středa ve zkráceném časovém režimu od 8 do 11 hodin.

Kontakty:

Mgr. Dagmara Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel. 542 17 2179

Marcela Hofbruckerová: hofbruckerová.marcela@brno.cz, tel 542 17 2181

 

Doporučujeme předem si telefonicky nebo e-mailem sjednat schůzku, aby se předešlo případným nedorozuměním.

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ZÁPIS  V NAŠÍ  MATEŘSKÉ  ŠKOLE - JAK BUDE PROBÍHAT

.

Opatření vydané MŠMT ČR k letošním zápisům do mateřských škol

https://mail.centrum.cz/download.php?msg_id=00000000a41b0058b1a8035ebe3d&idx=1.4&filename=p%C5%99%C3%ADloha%20-%20Opat%C5%99en%C3%AD%20M%C5%A0.pdf&r=88.87940507275358

.

Dle OŠMT Magistrátu města Brna bude sběr přihlášek probíhat

od 4. do 5.5.2020

.

Žádost k rodičům - v zájmu zdraví všech zúčastněných -

zvolte bezkontaktní podání přihlášek do naší MŠ

.

Přihláška k zápisu do MŠ:

-Vygenerovaná přihláška z webové stránky https://zapisdoms.brno.cz/ - řádně vyplněná

-Doložení řádného očkování  - čestné prohlášení + prostá kopie očkovacího průkazu (dokument dle infa MMB na webu https://zapisdoms.brno.cz/)

-Rodný list - prostá kopie

-Ověření trvalého pobytu - čestné prohlášení (dokument dle infa najdete na webu https://zapisdoms.brno.cz/)

.

Výjimečné osobní předání přihlášky v naší MŠ proběhne

v pondělí 4. května 2020 od 8,00 do 10,00 hod 

a v úterý 5. května od 8,00 do 10,00 hod

pouze na základě telefonické rezervace termínu.

Rezervace se budou přijímat 29. a 30.4.2020

v době od 9,00 do 14,00 hod na telefonním čísle 737 348 310.

.

Podání žádosti Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

.

Přihlášku je možné do naší MŠ doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky MŠ ez3knvp a do předmětu napište ZÁPIS 2020 + jméno dítěte (usnadní nám to případné vyhledávání v přijatých zprávách)

2. mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu msbieblova@centrum.cz do předmětu napište ZÁPIS 2020 + jméno dítěte (usnadní nám to případné vyhledávání v přijatých zprávách)

3. poštou na adresu Bieblova 16, 613 00 Brno - Černá pole, na obálku do levého dolního rohu napište ZÁPIS 2020 

4. zcela výjimečně osobním podáním ve výše uvedeném čase v ředitelně MŠ

.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu,

telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Prosíme, odeslání do datové schránky a mailem proveďte nejdříve 2.5.2020. Odeslání poštou nejdříve 30.4.2020 - doručení přihlášky poštou si můžete ověřit 5.5.2020 od 11,00 do 14,00 hod telefonicky.

Přijímací řízení má svá kritéria, v žádném případě jím není dřívější datum podání či zaslání příslušných dokumentů v rámci vyhlášeného rozmezí pro příjem přihlášek k zápisu.

.

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 se týká dětí narozených do 31.8.2015.

.

Prosíme, sledujte webové stránky naší mateřské školy, budou dle vývoje událostí v České republice průběžně aktualizovány. Rodiče zde získají informace v jakém termínu a jakým způsobem nakonec zápis do naší mateřské školy proběhne, dle vývoje situace se mohou neustále měnit.

.

Děkujeme za spolupráci a přejeme klidné dny ve zdraví

ANKETA

NOVINKY
PŘIHLÁŠENÍ

GALERIE

Grafika a aplikace:  Webové studio ALMEO   |   běží na  redakčním systému WebIdeal